Letošní rok bude pro mnohé modelářské firmy problematický. Zdražují se vstupy, a největší podíl si z koláče nákladů a marže, ukrajuje stále více nákladná kontejnerová přeprava z Asie do Evropy. To se v současné době týká hlavně velkých firem jako je Roco, Brawa a Piko. Brawa donedávna ještě vyráběla v Číně, Roco zase ve Viernamu. Problémy s délkou dodacích lhůt s vyrobenými modely má hlavně také Piko.

Piko navíc už předeslalo, že pokud se situace s termíny nezmění, bude muset zdražit. Roco zdražovalo už před létem letošního roku, výrobce Brawa na jaře. Problémy s dodávkami jsou dokonce tak velké, že největší producent modelové železnice jako Roco, postupně stahuje výrobu z Vietnamu zpět do Evropy, Brawa tak činí v těchto měsících.

Norimberk bez velkých hráčů na trhu

Je velmi smutné, že nemůžeme uspokojit nasmlouvané kontrakty od našich distributorů, protože se zpožďuje transport po moři, a letecká doprava nepřichází v úvahu.. napsalo na začátku roku 2022 Roco, pod které patří i značka modelové železnice Fleischmann.

Ačkoliv Piko hasí požár přesunem výroby do Evropy, nebude to podle jeho ředitele a majitele v jedné osobě stačit. Firma je na trhu durým největším producentem modelové železnice, a její obrat dosahuje hodnot jaké má rakouské Roco a Fleischmann.

Piko navíc oznámilo, že letos zcela vypouští ůčast na veletrhu v Norimberku, na stejný veletrh nedorazí ani Roco, Brawa svojí účast ještě neoznámila, a vkládá energii do lokálních tour prezentací na prodejnách svých distributorů – prodejců.

Firma Roco, která vyrábí a kompletuje své modely v Aradu (Rumunsko) a na Slovensku v Bánské Bystrici, postupně přeskupuje své výrobní kapacity. Nese to bohužel ale velmi neoblíbené nedodržování termínů. Už dnes je čitelné, že desítky modelů pro 4 kvartál 2021, dodává výrobce postupně v 3 a 4 kvartálu roku 2022. Celá kategorie několika desítek modelů TT a H0, včetně výroby a distribuce pro letošní rok, skončí s termínem dodání v roce příštím.

Výroba v Asii se přestává vyplácet, firmy se vrací do Evropy

Problémy se zpožděním zboží v kontejnerech má i řada dalších firem. V Asii velmi mohutně vyrábí Vollmer, Faller a ACME, dále LS Models a další výrobci z Evropy. Nyní se ukazuje, jak takový počin s přesunem portfólia do tisíce kilometrů vzdálených teritorií je spíše problematický, a pro mnohé asi i neřešitelný.

Krize s kontejnery má ale také firma Trix, pod kterou patří značka Marklín. Ackoliv firma vyrábí část své H0 a G produkce v maďarském Gyóru, převážná část technologie se nachází ve výrobních závodech v Číně. V této zemi nechává vyrábět a kompletovat modely také firma ACME. Výrobci se zatím daří termíny dodržovat, protože část nasmlouvaných odběrů se dostalo do Evropy letecky, i tak firma zdražení zatím odmítá, v budoucnu se mu ale nejspíš také nevyhne.

Německou kvalitu drží v Česku málokdo

Naopak diametrálně odlišné jsou problémy tuzemských výrobců. I když se IGRA potácela v personální krizi, své modely dodává všem zákazníkům, i přes zpoždění více jak devět měsíců které ovšem akceptovalo málo zákazníků. Na jedné straně personální tramporty, na straně druhé zhoršená kvalita, což je případ výrobce modelů MTB. I zde došlo k rapidnímu sesunu co se kvality tamponového tisku a vyhotovení modelů týká, své zákazníky si ale vždy najde.

Zmíněné MTB má spíše problémy s věrohodností vyhotovených modelů, což by se s přihmoiřením obou očí dalo ještě akceptovat, ale kvalita šla dolů už koncem minulého roku. Báňovo impérium modelů H0 a TT je jako tahání králíků z klobouku, kdy modely je výhodnější přebírat osobně u vašeho prodejce, protože poštou mnohdy dorazí velmi nepříjemné překvapení.

Výrobce Bramos zase oznámil, že jeho modely nebude dodávat v sestaveném stavu, ale pouze stavebnice. Musíme na tomto místě uznat, že se mezi modeláře aspoň trochu navrátí duch té pravé modelařiny, kdy si každý musel mnohé doslova postavit doma na stole.

Modelová železnice bohužel nejspíš zamíří do sféry luxusu, který si nejspíš nebudou moci dovolit všichni, kdož o takové modely projeví zájem – musí logicky počítat s mnohonásobně vyšším výdajem, než co bylo obvyklé před krizí s čipy, a současnou krizí s kontejnery a energiemi.