Rakouská firma ROCO dělá s modely ČSD, ČD a ZSSK sféry svým modelářům radost už teměř celou dekádu, kdy se dříve přehlížená malá Česká země stala pro zisk této firmy klíčovou záležitostí, hned po trzích v Německu a Rakousku. Ponechme nyní stranou podstatné problémy s některými modely vyráběnými ve Viernamu – věnuji se tomu v jiném článku:

E469.1 alias Kostitřaas, nebo Skůter na Slovensku, bude model z katalogu ROCO 2024, na který bude zvědav asi každý. Tím, že výrobce orevřel zcela novou produktovou kapitolu u modelů řady 742, u kterých bude škálovitost grafické rozmanitosti téměř nevyčerpatelná, u lokomotivní řady 121/E469.1 to můžeme očekávat taktéž.

Pojďme se tedy podívat, jaké grafické varianty můžeme očekávat v dalších letech, kdy rozhodně nezůstane pouze u jednoho modelu: forma a vstřikovací technologie něco stojí, a pokud o model bude zájem, což lze už předem předpokládat, budou další verze nejspíš téměř nekonečné.. Jelikož jsem 78 ročník, zažil jsem tyto lokomotivy v provozu ještě v devadesátých letech a po novém tisíciletí, kdy do roku 2009 došlo k útlumu a vyřazení podstatné části této flotily v depu Ústí nad Labem.

PŘEDLOHA

Na přelomu padesátých a šedesátých let, prakticky již na začátku provozu nových univerzálních lokomotiv první generace řad E 499.0 (140) a E 499.1 (141), se ukázalo, že jejich trakční charakteristiky jsou sice vhodné pro vozbu rychlíkových vlaků, ale v nákladní dopravě již jejich vlastnosti tak příznivě nevyznívaly – tažná síla byla pro těžší soupravy nepostačující. Proto byl zadán vývoj a výroba lokomotiv odvozených z řady E 499.1 (141), určených výhradně pro nákladní přepravu.

Prototypem nové řady se stala lokomotiva E 499.157, které byl pozměněn převod za účelem snížení maximální rychlosti a zvýšení tažné síly. Prototyp byl označen jako řada E 469.0. V sedmdesátých letech byl obnoven původní rychlíkový převod a lokomotiva se opět dočkala původního označení. Dnes je tato lokomotiva již zrušena. Sériové lokomotivy byly vyráběny v letech 1960 až 1961 a bylo jim přiděleno řadové označení E 469.1 (121). Cena jedné lokomotivy činila cca 1 900 000 Kčs, a byla tedy velmi nízká.

NASAZENÍ V PROVOZU

Dříve tyto lokomotivy sloužily v nákladní vozbě, zajišťovaly zejména transport uhlí ze severočeských uhelných pánví. Také se používaly v postrkové službě. Rok 2005 znamenal pro lokomotivní řadu 121 ČD výrazný ústup. Dnes (jaro 2010) stejně jako posledních několik let již lokomotivy ČD Cargo neslouží v pravidelném turnusovém provozu, ale používají se jako provozní záloha za lokomotivní řady 122 a 123, a tak je možné se s nimi dosud setkat i v běžném provozu. Je však nasnadě, že technický stav dožívajících lokomotiv není nikterak dobrý.

Zajímavostí je, že čtyři již vyřazené lokomotivy byly roku 2008 prodány jiným dopravcům – dva stroje společnosti Unipetrol Doprava a dva do Polska společnosti STK Wroclaw. Slovenskými drahami byla řada 121 „odepsána“ již v roce 2004, což nicméně nevyústilo v jejich fyzickou likvidaci, jak by se dalo předpokládat, nýbrž byly lokomotivy prodány polskému dopravci CTL Rail. Dnes se tedy na Slovensku nachází již jediná lokomotiva řady 121, a to 121.004-6, která je v majetku ŽOS Vrútky a je pronajímána.

V roce 2004 se mi podařilo udělat tento snímek, kde na kolejích, tzv. „čekačky“ nebo též střádací, stojí hned dva Skůtry, a to 121.010 a 121.073! Zajímavostí u 073 je logo ČD, které bylo ještě do poloviny devadesátých let ČSD.
121 011-1 uhání za Kolínem do přechodové stanice Kutná Hora, kde odevzdá vozy z Nymburka do Brna. Zde zachycena v roce 2006. Stroj 011 a 010 mají identické barevné schémea.
121 015-2 jsem v roce 2004 zachytil ve stanici Lysá nad Labem, která táhla vozy Eas z Mostu do Chvaletic. Ve vlaku byl také řazen po generální opravě v nečinném stavu – stroj řady 740 pro pardubickou firmu Explosia s označením Lovochemie. Oba podniky patří pod firmu Agrofert.
V roce 2006 projíždí stanicí Lysá nad Labem 121 019-4 s uhláky z Brna do Bíliny. Tento stroj měl ze všech nižších „nulek“ žluté orámování oken, dálkového světla, a ještě původně – žluté lemování nárazníků.
Skůtr 121 030-1 projíždí v roce 2007 stanici Stará Boleslav, a to s vlakem z Mostu do Brna. Stroj 030 byl poslední, který opouštěl pravidelnou službu za 010, 015, 019 a 073.
121 055-8 v obvodu nádraží Kolín v roce 2008. Zde na vlaku z Mostu do České Třebové.
121 073-1 uhání od Kolína směr Světec – Ledvice, přes zastávku Stratov v roce 2005. Tento stroj, ačkoliv přes své stáří a zanedbaný stav, byl v depu velmi oblíbený protože byl téměř bezporuchový. 073 dojezdila ve stejnou dobu jako 030 a 010.