Když jsem si kupoval dva identické modely 71222 s inventárním číslem 372 008-1 už bylo jasné, že druhý kousek bude přeznačen. Původně jsem uvažoval o 014, taktéž pod ČD do roku 2004 v nákladní vozbě. Nicméně abych zachoval číselné obsazování všech svých modelů, minimálně teda těch lokomotivních, tak půjdu postupně po číslech následujících.

Lokomotivní řada 372 byla primárně nasazována na mezinárodní nákladní expresní vlaky mezi Českou republikou a Německem. Jejich depo bylo v Děčíně, později v Ústí nad Labem, pak opět v Děčíně.

Budu tedy realizovat model do časového období mezi roky 1999 až 2004. To byla doba, kdy nákladní doprava byla součástí té osobní, ČD Cargo se oddělilo v roce 2004. Takže ačkoliv řada 372 jezdila u nákladní vozby, bylo poměrně obvyklé tyto stroje vidět na osobních vlacích.

Model 71222 od firmy Roco je opravdu velmi perfektně vypracovaný kousek od své původní předlohy, kde výrobce opravdu neponechal bez povšimnutí sebemenší detaily. I když se najdou modeláři, kteří produkci ACME staví nad Roco, problémy jsou ale stále s naprosto nevhodným ozvučením, elektronikou, která neumí svit jednoho pozičního světla obsazeného stanoviště atd.

Výhodou tohoto modelu pak jsou dva vysocekapacitní kondenzátory pro vykrývání výpadků napájení při provozu, jeho jízda je tak velmi čistá a precizní. I s minimálním napětm pak model umí popojíždět, nikoliv poskakovat, jak jsme u toho zvyklý od jiných výrobců.

Začneme tedy s tabulkami kterými „přesuneme“ model ze sféry ČSD do období ČD. Jak bylo již uvedeno, lokomotiva bude přeznačena na 372 009-1 s logem ČD.

Na modelovém kolejišti pak je tento Bastard v turnusové skupině 305 pro vlaky mezi ČD a DB. Jedná se o ucelené vlaky s jedním tipem nákladních vozů, které tak vyplňují časové mezery mezi osobními vlaky. Každý modelový den tak tento stroj bude tahat jinou ucelenou soupravu. Protože se jedná o kompletní ovládání modelového kolejiště přes program RocRail, dochází zde i k oběhu jednotlivých souprav pro různé lokomotivy ve vnitrostátní i mezinárodní vozbě.

Tabulky jsou zatím ve volbě od výrobců Detail a Banko. Čelní velké 30 cm logo ČD pro obě čela lokomotivy, dále výrobní plechové štítky se závodem Škoda Plzeň a lehká patina. Patina bude zvolena decentní, tedy ta, kterou můžete vidět na úvodní fotografii.