Konečně jsem se dostal k realizace přeznačování modelů ACME řady 163. Jedná se celkově o 5 kousků které se postupně digitalizují a budou přeznačovat. Celá flotila těchto lokomotiv bude vsazeno do časů mezi roky 1998 až 2004, tedy období kdy osobní doprava byla součástí té nákladní. Než došlo k rozdělení nákladní dopravy od osobní, bylo pravidlem vídat ústecké 163 prakticky na všech vozebních ramenech: Chomutov, Děčín, Žatec, Kolín, Praha, pravobřežní uhelná magistrála, Beroun nebo Benešov.

V nákladní vozbě pak ústecké 163 bylo možné potkávat v Ostravě, Přerově, Olomouci, přepřahy v Kutné Hoře s ucelenými vlaky z Maďarska do Německa, primárně ale na uhelných „nexákách“ z uhelné severočeské pánve do Ostravy, Chvaletic, Nymburka či Olomouce.

Moje srdcovka 163 100-1 (vyrobena v první polovině roku 1992) byla pravidelně nasazována na osobní vlaky mezi Děčín a Chomutov, občas si odskočila do Štětí nebo Lysé nad Labem. Pravidelně ale jezdila mezi Děčínem a uhelnou pánví. Celkem se jedná o flotilu těchto čísel: 097, 098, 099 a 100. Všechny budou nasazeny jak na osobní tak nákladní vlaky layoutu uzlů DC a UL.

Stovka se dočkala i grafického schématu Najbrt, nicméně do provozu zasáhla už jen krátkou dobu kdy po požáru v roce 2015 byla stažena z provozu. Nyní je odstavena v České Třebové bez trakčních motorů a vlastně bez podvozků, tedy k plánované likvidaci. Mnou jmenované kusy, a to 163 097- dnes zrychlená jako 162 097, 163 098 obdržela grafické schéma Najbrt, 099 odstavena stejně jako 100.

U modelu ACME nebude nutné většího zásahu do modelu, prakticky budou osazeny pouze plechové tabulky, které mi realizoval dnes již zesnulý pan Banko. Dalším krokem bude realizace velkého čísla 100, které je nastříkáno na žaluzie u stanoviště číslo 2. Ústecký stovkový Peršing s tímto číslem jezdil prakticky od začátku, tedy od doání ze závodu Škoda Plzeň. Realizované budou také sluneční clony na stanovišti strojvedoucího pro obě stanoviště.

Jak je viditelné z úvodní fotografie z roku 2009 ze Štětí, jedná se o již značně opotřebený lak, kde původní žlutá jeví známky poměrně velkého opotřebení, kdy ten původní na modelu ale zachováme, nicméně decentní patinu by si možná zasloužil.

Prachové pigmenty tak budou aplikovány pouze na podvozky, střechu a větrací žaluzie strojovny, kde je opravdu patrný velký objem koroze a prachové špíny z provozu. Nárazníky budou lemovány přesně podle předlohy z fotografie, tedy aplikace prachového pigmentu olej – koroze.

163 100-1 najíždí na začátek osobního vlaku z Lysé nad Labem do Ústí nad Labem, Zípad
163 100-1 najíždí na začátek osobního vlaku z Lysé nad Labem do Ústí nad Labem – Západ