Na trhu je možné v dnešní době sehnat velkou škálu různých DCC modulů vratných smyček, ty se liší jak cenově, rozhodně také parametry které lze na modelovém kolejišti provozovat. Obecně platí že levnější varianty umí sice základ, tedy překlopit napětí po vjezdu lokomotivy do izolovaného úseku vratné smyčky, jsou ale i varianty které toho umí trochu více – o těch ale zase někdy příště.

Modul vratné smyčky Roco 10797 si popíšeme podrobně v tomto článku. My tento modul používáme u jedné z vratných smyček skrytého sektoru S1 kolejové harfy, a na další smyčce používáme elektroniku od prodejce Marathon Model, který je výhradní dovozce elektroniky LDT. O produktech LDT zase někdy příště, především o jejich DCC modulu pro točny Roco. Ostatně, digitalizace točny je poměrně obsáhlé téma, pokud ji ovládá obslužný program RocRail.

Mimo klasického zapojení jednokolejné vratné smyčky, můžeme díky tomuto modulu realizovat kolejový triangl, což se týká i našeho kolejiště. Tento modul je osazen na kolejový triangl vnitřní strany mezi úsek Ústí nad Labem Hlavní – Ústí nad Labem výhybna Jih. Druhý modul 10797 pak na vnější straně trianglu ve stejném úseku.

Tyto dva moduly tak zabezpečí bezproblémový provoz tohoto poměrně náročeného provozu v tomro místě, kde dochází k překlápění napětí pro vlaky jedoucí od jihu na západ, a pochopitelně od jihu na sever. Triangl je pro všechny směry dvoukolejný, musí zde být proto použity dva zmíněné moduly vratných smyček. O to větší peripetie pak je se zapojením napájení s modulem DCC, výhybkami s izolovanými srdcovkami, samostatně sledované kolejové úseky, až po vazbu mezi návěstidly a výhybkami.

Osobně musím říci, že zapojení trianglu Ústí nad Labem je skutečně poměrně složitá záležitost. Kdyby se jednalo o jednokolejný triangl, je vše jednodušší, zde musíte počítat pochopitelně s izolátory pro obě strany koleje. Samotnou kapitolou je i trolejové napájení, pro které musí být přidán další modul vratné smyčky. protože lokomotivy budou odebírat elektřinu z trolejí – o tom ale zase později, zatím je důležité provést realizaci „pozemního“ nastavení.