Tento content je určen převážně těm, kteří se zajímají o DCC provoz modelového kolejiště, případně kombinovaný provoz analogu a digitálu na domácích středně velkých layoutech. Roco sice nabízí finální plnohodnotný produkt, v tomto případě točnu 42615 v analogovém provedení, a to včetně obslužného otočného ovladače se zapojením které nezabere ani deset minut času do uvedení v život.

Dostat z tohoto zařízení díky digitalizaci můžeme ale daleko více. Stále budu vycházet z obslužného programu RocRail, který se stará o provoz skrytých nádraží, ale také stanice Ústí JIH, Ústí HLAVNÍ, Děčín HLAVNÍ, Děčín NÁKLADNÍ a dnes už neexistující nádraží mého dětství: Prahu Bubeneč.

RocRail je ovšem tématicky tak obsáhlou kapitolou, které se věnuji v jí části této Minimag stránky. Co je nutné ale podotknout, nabízí přímo podporu pro dekodér Drehscheiben Turntable TT-DEC-R 010513! To je nutné vědět, protože odpadá komplikace s „učením“ RR co má dělat a jak se chovat, ale také s kalibrací jednotlivých kolejových paprsků a otočné mostvoky točny.

Druhou, a to nikoliv méně důležitou věcí, je překlápění polarizace mostovky při celkovém otočení s lokomotivou na mostovce. Ano, i s tímto si dekodér Littfinski umí poradit. Dekodér tohot ale umí daleko více a my všechny jeho možnosti vyčerpáme pro točnu H0 42615 beze zbytku.

Provozní zajímavosti na modelu s DCC točnou

Než se pustíme do praktického popisu digitalizace, chci zde uvést výhody DCC točny na modelovém kolejišti. Je naprosto zbytečné přemýšlet o tom, zda provozujete malé či větší modelové kolejiště, funkční automatizovaná točna vám provoz na kolejišti dokáže poměrně dobře oživit. Jak takový provoz točny řízené programem RR bude vypadat u nás:

 1. točna bude pracovat zcela autonomním způsobem podle předem zvolené „práce“ v depu tak, jak to známe ve skutečném světě velké železnice.
 2. Vše co si vymystlíte, je možné reralizovat! Uvedu příklad: do depa a k točně vedou dvě koleje napojené do zhlaví stanice. Jedna bude vjezdová do depa, druhá naopak pro vjezd lokomotiv z depa do stanice – toto není podmínkou protože v RRmůžete direktivně určit, jaké druhy, čísla, režimy a způsoby provozu – budou na konkrétních kolejových úsecích prpbíhat. Některé lokomotivy mohou do depa jezdit po nesprávné, jiné hnací vozidla po správné koleji a naopak.
 3. Vjezdová kolej do depa ze stanice, pojmenujeme ji „předávací“, kam tedy ručně nebo automaticky sám RR mašinu v provozním stavu odstaví. Po vámi nastaveném času, RR převezme automaticku a začne s mašinou jezdit po depu.
 4. Pokud jde o lokomotivu na spalovací motor, pošle ji nejdříve na kolejový paprsek k tankovacím nádržím, po určeném časovém limitu mašina najede na mostovku a točna s direktivou a makro parametry RR, odešle lokomotivu do některé z volných stání v rotundě kde, řekněme, bude probíhat nějaká prohlídka stroje ap.
 5. Provoz depa a celého obvodu může, jak bylo již napsáno, probíhat autonomním způsobem, kdy RR sám posílá mašiny do rotundy, jiné si vyveze ven a točnou odstaví na některý z volných kolejových paprsků.
 6. Provoz bude o to více zajímavější, kdy je v depu kombinace elektrických a motorových lokomotiv, což je i náš případ pro DCC depo Děčín.
 7. Pokud je v RR zvolen režim poloautomatického provozu, jedná se o způsob direktivně řízené části kolejových vozidel automaticky, a části ručně. To je vhodné pro případ, kdy chcete jezdit s kamarády přes bezdrátové Roco myši, a zážitek tak umocnit. Depo s točnou samo umí vyexpedovat lokomotivu na trať nebo kusou kolej v místě, které mu určite v makro direktivě, případně podle jízdních řádů pro lokomotivní s kterými RR umí velmi dobře pracovat.
 8. Uvedu příklad. Chcete si zajezdit v poloautomatickém režimu s více lidmi. Aktivujete jízdní řád pro domovský blok lokomotivy, řekněme kolejový paprske točny číslo 9. Zde je „uzamčeno“ ESO 362.052! Aktivací jízdního řádu který je veden jako LETMO, dojde k uvedení činnosti této lokomotivy, která je doposud v režimu AUTO! Toto HV je následně manipulační cestou přistaveno k prvnímu nástupišti, kde dojde k automatickému přepnutí z režimu AUTO do režimu MANUAL. Tím dochází k převzetí stroje ovladačem Multimouse drát x bezdrát!
 9. Pokud mají být lokomotivy automaticky „uklízeny“ do depa, je možné toto provádět odkudkoliv na kolejišti, vždy bude výchozí bod (blok) úsek, ze kterého si dekodér TT-DEC-R- bude HV přejímat.
 10. Do obvodu depa ale i na mostovku, je možné v programu RR zajířdět také ručně. Jste zde ovšem odkázání na povely RR pro točnu, která s vámi bude po depu vexlovat, a vy jen ovládáte rychlostní ovladač na myši ap.

Hlavní změny

 1. Manuální ovladač dodávaný v balení s točnou 42615 zcela odpadá, jeho použití je zcela vyloučeno!
 2. Dekodér umí pracot v režimu dvoukolejnicovém, tak i v režimu tříkolejnicovém – Märklín. Proto podle přiloženého návodu v PDF, pro dvoukolenicový režim, je nutné odstranit propojku JP1.
 3. Všechny kolejové kontaky na obvodu točny musí být odstraněny, případně provedená izolace! Mostovka nesmí přenášet napětí do okolních kolejových paprsků! Pokud to nechcete štípat kleštěma, jednoduše je ohněte, čímž dojde k odstranění vodivosti na jednotlivé kolejové paprsky.
 4. Dekodér TT-DEC-R je schopen kolej točny přepólovat bez zkratu. Pro kolej točny tak není nutný smyčkový modul. Jde zde pouze o překlopení polarity mostovky, napětí v okolních kolejových paprscích obsluhuje už centrála nebo Booster.