Když jsem někdy v roce 2004 pobíhal po ranžíru v Nymburce nebo v Děčíně, případně toulky kolem stanice Česká Lípa, netušil jsem, že si jednou dvě velmi zajímavé lokomotivy depa Děčín budu plánovat pro realizaci v modelovém provedení. Jedná se o dva stroje, které do roku 2010 zasahují do osobní i nákladní vozby. Jejich vozební ramena v letech 1996 až 2009 jsou poměrně obsáhlá – od Děčína přes Českou Lípu do Mladé Boleslavi a Nymburka, Rumburka, Liberce a Kolína.

750 409-5

První prototyp ex. T478.4001 byl nasazován na přelomu tisíciletí havně na sklonově náročné trati z Děčína do Liberce a Rumburka, a to jak v osobní tak i v nákladní vozbě. Ještě v roce 1994 nesl klasicky červený nátěr s 60 cm. žlutým pruhem kolem obvodu skříně, později byl přelakován – šedivá: podvozky + spodní část skříně, krémová bílá: podstatná část skříě a zelená: vrchní partie skříně a střecha. ČKD jej nicméně dodala v celočervené barvě s červenými pluhy, na čelech pak malá rudá hvězda se žlutými okraji.

Po vyčlenění strojů pro ČD a ČD Cargo, obdržel stroj v roce 2004 na obě čela logo ČD. Se kterým jezdil pod depem Děčín až do odstavení do dílen k modernizaci, a v jeho jistorii už čtvrtému přeznačení na 750 711-4 „Adélka“. Stroj krátce sloužil v České Třebové, defintivně se usadil až v Brně, kde je v provozu na tratích kolem metropole a do Hodonína.

Zajímavostí tohoto stroje je už zmíněné přeznačení. Jeho původní tovární ČKD, bylo T478.4001.. později T478.4201, potom na nové přečíslování 754 201-2, poté v Děčíně 750 409-5, no a dnes 750 711-4.

750 410-3

Prototypový bratr předchozího 409, byl rovněž umístěn po rozdělení Česka a Slovenska v Děčíně. Je zcela identický co do provedení barevného schématu skříně. Byl taktéž nasazován na stejných vozebních ramenech depa Děčín. Z ČKD byl dodán i v původním laku jako 409, tredy červená skřín s 60 cm. žlutým pruhem kolem obvodu skříně, který také obdržel o něco později. Z továrny vyjel v původní celočervené skříni a červenými pluhy, podobně jako 409. I tento stroj prošel modernizací, a od listopadu 2011 je přečíslován na 750 712-2.

Model

K realizaci tohoto projektu dojde k použití dvou shodných modelů od firmy ROCO T478.3098 s artiklem 72051. Tento model je dnes již mimo výrobní program ROCO, stále se ale dá ještě v Německu, případně u prodejců v Česku zakoupit. Jedná se o ozvučenou verzi z předlohy od stroje 750 ČD, které ROCO realizovalo v České republice.

V tomto případě se jedná o již druhou verzi zvuků, protože v současné době se do těchto modelů ve zvukové verzi, realizuje třetí verze zvuků lkterá byla pořízena v létě 2023.