Počínaje rokem 1958 modernizovala Deutsche Bundesbahn lokomotivy řady 01 v počtu 50 kusů tzv. vysokovýkonným kotlem I. typu. Typ kotle, navržený podle konstrukčních zásad Friedricha Witteho, byl již dříve úspěšně instalován na lokomotivy federální železnice řady 01.10

Plně svařovaný kotel měl s hodnotou 1:8,8 výrazně lepší poměr sálavé a trubkové topné plochy (starý kotel 1:13,54), čehož bylo dosaženo především vestavěnou spalovací komorou. V číslech je to o 54 m² méně odpařovací plochy u vysoce výkonného kotle, což bylo kompenzováno zatížením topné plochy vyšším o 18 kg/m²h.

To umožnilo dosáhnout stejného výkonu kotle při výrazně menší spotřebě paliva. Lokomotivy díky přestavbě na výkonný kotel vypadaly mnohem moderněji a upraveněji. Kromě toho byly provedeny některé úpravy v oblasti bezpečnosti práce. Pískoviště v horní části kotle bylo vynecháno. Vodící plechy na vzduch jsou integrována do deflektorů kouře.

Technicky byl plošný předehřívač Knorr nahrazen smíšeným předehřívačem Typ 57. Lokomotivy 01.217 a 223 dostaly na zkoušku polohy válečků v ojnicích a spřáhlech, obdobně jako u třídy 01.10. Provozně byly lokomotivy nadále používány společně v rozpisech služeb se starými kotlovými lokomotivami z tradičních dep. Teprve zastavením údržby parních lokomotiv v depu Hof v roce 1973 skončilo používání obou variant 01 v síti Deutsche Bahn.

Model Brawa BR 01 s variantou značení 001

 • Konstrukce z nárazuvzdorného plastu
 • Perforovaný rám tyče a paprsková kola z tlakově litého zinku
 • Rozvody hnací a spojovací tyče z kovu
 • Osvětlení odpovídající době provozu
 • Standardní hřídel vzadu, vedená kulisou
 • Těsné spojení mezi lokomotivou a tendrem
 • Zadní stěna prototypového stojacího kotle
 • Motor v tendru pro optimální jízdní vlastnosti
 • Jednonápravové ložisko vyrobené z kovu

Digitální verze pro stejnosměrný a střídavý proud jsou vybaveny dekodéry a mají také osvětlení kabiny strojvedoucího a imitaci ohně v topeništi. Navíc jsou již vybaveny zvukovým dekodérem a připraveny pro použití s ​​generátorem kouře Seuthe třídy 10 či 11.

Číselné varianty

 • BR 01.232 Depo Essen, pobočné depo Paderborn
 • BR 001 199-9 Depo Saarbrucken, pobočné depo Ehrang
 • BR 001 180-9 Depo Munchen, pobočné depo Nordlingen / zachována pro muzeum

CENA: 479,90 EUR

Všechny uvedené modely budou dodávány na trh v rozmezí 2Q 2024, podobně jako námi objednané německé tendrové nákladní lokomotivy řady BR44 a BR43. Ani u tohoto výrobce není zaručeno dodržení termínů uvedení na trh, řada modelů tak byla přesunuta už koncem roku 2022 na rok 2024. Bohužel, nejspíš nový trend na který si budeme muset zvyknout..