Námi velmi oblíbený výrobce, především nižších provozních epoch rakouské a německé provenience. V posledních letech nicméně zájem o ČSD a ČD sféru opět přinesl i pár novinek v oblasti nákladních a osobních vozů. BRAWA rozhodně tuto kategorii umí, a s nadsázkou lze dodat, že kvalitativní a detailní provedení svých modelů je to lepší v oblasti železničního modelářství. Manufaktura letos k tomu oslaví 75. let své existence.

Modely tohoto výrobce jsou sice podstatně dražší, tedy v případě ozvučených verzí lokomotiv, prakticky ale celkové provedení veškerého portfólia je naprosto špičkové. BRAWA sice nabízí dvě varianty digitalizace, a to BASIC+ a EXTRA, obě varianty jsou ale ozvučeny s tím, že BASIC+ varianty jsou ochuzeny o nějaké funkce, případně o generátor kouře ap. EXTRA verze pak nabízí individuální koncept výbavy a funkcí. Mimo zmíněného geenerátoru kouře Seuthe, tak DCC spřáhlo, funkční trolejové pantografy, větráky u lokomotiv, škálovitost vnějšího a vnitřního osvětlení atp.

Pro modeláře kteří dělají německou parní epochu, jsou modely Brawa doslova rájem na zemi. Když ještě připočítáme rodinu parních německých tendrových lokomotiv od Roco, domácí rozpočty zažívají finanční kolaps. Výrobní portfólio je přitom poměrně obsáhlé, od sféry Rakouska Uherska přes Prusko, Československo, země Beneluxu, Německa, Francie, Švýcarska a Rakouska, jsou modely vypracovány do naprosto přesných a precizních detailů, že najít sebemenší odchylku je prakticky téměř nemožné!

Brawa se striktně drží zásady, že pokud má být model perfektní a přesně zpracovaný, neexistuje kompromis mezi špatným modelem a modelem dobrým. Možná, a právě prototo, Brawa co se lokomotiv ČSD nebo ČD týká, nikdy do těchto vod nebyla ochotna jít bez jistoty, u Roco je to věc tzv. nové doby, kdy velcí hráči na trhu a menší výrobní manufaktury, odbyt a zájem v ČR objevují v poslední dekádě. V minulosti tomu tak ovšem nebylo.

Německé provozní epochy, tedy hned po těch Rakousko-Uherských či Pruských, jsou jedny z nejvíce obsáhlejších co se Evropy a starého geopolitického uspořádání týká. Německá parní sféra je skutečně obrovská, a zahrnuje vývoj a konstrukce I. až III. epochy, které na sebe vážou žadu velmi zajimavých strojů tehdejší doby. Vynechat nemůžete parní stroje BR38 a BR56, dále BR78 nebo BR26. Všechny konstrukční řady jsou ojedinělé, a v modelovém provedení drží první příčky v oblibě mezi modeláři.

Chtěl jsem původně „vytáhnout“ některé novinky z katalogu, a o těch se podrobně rozepsat – o historii, nasazení v provozu atd., nicméně katalog je poměrně přehledný a velmi obsáhlý. Zde však je nutné sdělit, že řada ČSD a ČD modelů bude dobíhat z předchozích kvartálů minulého roku 2022, proto ne všechny modely jsou v tomto katalogu uvedeny a BRAWA je pak postupně zavádí do prodeje v průběhu tohoto roku 20023.